1. antivirala medel

  antivirala medel, läkemedel mot virusinfektioner.
 2. remdesivir

  remdesivir, antiviral läkemedelssubstans som utgörs av en nukleosidanalog.

 3. antimikrobiell behandling

  antimikrobiell behandling, behandling med läkemedel mot mikroorganismer (här inkluderande virus).
 4. interferoner

  interferoner, en grupp signalsubstanser som produceras i kroppen bland annat i samband med virusinfektioner, se interferon.

 5. prodrug

  prodrug, förläkemedel, ämne som i sig saknar medicinsk effekt men som i kroppen omvandlas till ett aktivt läkemedel.
 6. monoklonala antikroppar

  monoklonala antikroppar, antikroppar producerade av celler som ursprungligen kommer från en och samma cell, dvs. en klon.
 7. aids

  aids, acquired immune deficiency syndrome, sjukdom hos människa vilken orsakas av humant immunbristvirus (se HIV), ett virus i familjen retrovirus som angriper T-lymfocyter, en typ av vita blodkroppar.
 8. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.

 9. zidovudin

  zidovudin, azidotymidin , AZT, det första läkemedel som använts i större omfattning mot aids.
 10. hepatit

  hepatit, samlingsbenämning på inflammatoriska sjukdomar i levern.