1. Europarörelsen

  Europarörelsen (engelska The European Movement), internationell organisation, bildad 1948, som genom opinionsbildning arbetar för politisk, ekonomisk och kulturell integration i Europa.
 2. tornedalingar

  tornedalingar, den finsktalande befolkningen (och de personer som uppfattar sig som etniska tornedalingar) på svenska sidan av Torne älv samt Muonio- och Könkämäälvarna, dvs. i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner samt i delar av Kiruna och Gällivare kommuner.

 3. Röda korset

  Röda korset är en internationell organisation som hjälper människor som lider, till exempel människor som drabbats av krig eller naturkatastrofer.
 4. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 5. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (28 stater från och med 2013).
 6. Marcel Bloch

  Bloch, Marcel, 1892–1986, fransk flygplanskonstruktör, känd under namnet Dassault, som han antog 1945.
 7. Hubbles galaxtyper

  Hubbles galaxtyper, ett på utseende baserat klassifikationssystem för ljusa galaxer, ursprungligen utarbetat av Edwin Hubble på 1920-talet och senare modifierat.
 8. fabelväsen

  fabelväsen, fabelmänniskor , sådana varelser med övernaturliga drag eller egenskaper som förekom dels i folktron (t.ex. troll och jättar), dels i äldre tiders konst, diktning och lärda tradition, t.ex. sfinxer, cykloper och kentaurer (se fabeldjur).
 9. romer

  romer är ett folk med en egen kultur och ett eget språk, romani.

 10. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.