1. fingeravtryck

  fingeravtryck, stämpelliknande avtryck av fingerblommans papillarlinjemönster.

 2. undernäring

  undernäring, tillstånd som uppkommer då kroppens behov av energi och näringsämnen inte täckts under längre tid.
 3. fysisk antropologi

  fysisk antropologi, det biologiska studiet av människan i hennes naturliga och sociala miljö.
 4. antropometri

  antropometri, kroppsmätning, läran om människokroppens måttförhållanden.
 5. biomekanik

  biomekanik, studier av jämvikt och rörelser hos levande organismer, oftast människokroppen.
 6. Alphonse Bertillon

  Bertillon, Alphonse, 1853–1914, fransk kriminalist, från 1880 chef för identifieringsbyrån vid polisprefekturen i Paris.
 7. näringsstatus

  näringsstatus, nutritionsstatus, en persons näringstillstånd.