1. antropomorf

  antropomorf, av mänsklig gestalt, människoliknande.
 2. antropomorfism

  antropomorfism, föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har människoliknande gestalt (fysisk antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk antropomorfism), t.ex. när fablernas djur talar som människor.
 3. antropomorf

  antropomorf [-mår´f] adj. ~t ORDLED: an-tropo-morf
  Svensk ordbok
 4. antropomorfism

  antropomorfis´m subst. ~en ORDLED: an-tropo-morf-ism-en
  Svensk ordbok
 5. anime

  anime, japansk animerad (oftast tecknad) film.

 6. troll

  troll (ett ord av oklart ursprung), den i svensk (inklusive finlandssvensk), dansk och norsk tradition gängse men till innebörden växlande benämningen på vissa övernaturliga väsen.

 7. filistéer

  filistéer (av hebreiska pelištim), forntida folkgrupp av troligen indoeuropeiskt ursprung.
 8. mumie

  mumie, benämning på en genom mumifiering bevarad människo- eller djurkropp, särskilt balsamerad sådan från forntidens Egypten.
 9. Dan Andersson

  Andersson, Daniel (Dan), född 6 april 1888, död 16 september 1920, författare.
 10. övernaturliga väsen

  övernaturliga väsen, supranormala väsen, fantasiskapelser som återfinns i folktron i alla kulturer och utgör en väsentlig del av denna.