1. antropomorfism

  antropomorfism, föreställningen att en gudom, en demon eller något annat icke mänskligt väsen har människoliknande gestalt (fysisk antropomorfism) eller människoliknande själsliv (psykisk antropomorfism), t.ex. när fablernas djur talar som människor.
 2. antropomorfism

  antropomorfis´m subst. ~en ORDLED: an-tropo-morf-ism-en
  Svensk ordbok
 3. antropomorf

  antropomorf, av mänsklig gestalt, människoliknande.
 4. Ibn Hazm

  Ibn Hazm ( Abū Muḥammad ˙Alī ibn Aḥmad), kallad Abenhazam, född ca 993, död 1064, medlem av en känd andalusisk familj av intellektuella och den förste betydande teologen i den västra delen av det islamiska väldet.
 5. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 6. Gud

  Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner och trosföreställningar.