1. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.
 2. antroposof

  antroposof [-så´f] subst. ~en ~er ORDLED: an-tropo-sof-en
  Svensk ordbok
 3. reinkarnation

  reinkarnation, metempsykos, transmigration, själavandring, återfödelse, tron att själen efter döden tar gestalt i en ny kropp alltefter gärningarna i ett tidigare liv.
 4. antroposofisk medicin

  antroposofisk medicin, se antroposofi.
 5. Edith Södergran

  Södergran, Edith, född 4 april 1892, död 24 juni 1923, finlandssvensk författare.
 6. antroposofi

  antroposofi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: an-tropo-sof-in
  Svensk ordbok
 7. antroposofisk

  antroposofisk [-så´f-] adj. ~t ORDLED: an-tropo-sof-isk
  Svensk ordbok
 8. Södermanland

  Södermanland, eller Sörmland som det också kallas, är ett landskap i Svealand.
 9. Erik Asmussen

  Asmussen, Erik, 1913–98, dansk arkitekt, verksam i Sverige sedan 1939.