1. anus

  anus är detsamma som analöppningen eller ändtarmsöppningen, alltså där ändtarmen slutar och där avföringen kommer ut.
 2. anus

  a´nus subst. ~en ORDLED: an-us-en
  Svensk ordbok
 3. tjocktarm

  tjocktarm är den del av tarmkanalen som sitter mellan tunntarmen och anus.
 4. tarm

  tarm, tarmkanal, hos djur hela matspjälkningskanalen från mun till analöppning, om sådan finns.
 5. sjöstjärnor

  sjöstjärnor, Asteroidea, klass tagghudingar med ca 1 800 nutida arter i alla hav, varav 25 vid svenska västkusten.
 6. ändtarm

  ändtarm är den sista delen av tarmkanalen.
 7. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 8. sjöborrar

  sjöborrar, Echinoidea, klass tagghudingar med ca 950 nutida arter i alla hav, varav elva vid svenska västkusten.

 9. sjögurkor

  sjögurkor, Holothuroidea, klass tagghudingar med ca 1 150 nutida arter i alla hav, varav totalt 19 i svenska vatten; omkring tio är vanliga vid svenska västkusten.

 10. snäckor

  snäckor, Gastropoda, klass blötdjur som omfattar ca 100 000 nutida arter, vilka lever i alla miljöer utom där marken är konstant frusen och i de centrala delarna av vissa öknar.