1. anus

  anus är detsamma som analöppningen eller ändtarmsöppningen, alltså där ändtarmen slutar och där avföringen kommer ut.
 2. anus

  a´nus subst. ~en ORDLED: an-us-en
  Svensk ordbok
 3. analöppning

  analöppning är detsamma som anus.
 4. per anum

  per anum, latin genom anus (ändtarms­öppningen).
 5. anal

  anal, som har samband med ändtarmsöppningen, anus.
 6. anorektal

  anorektal, som har med nedersta delen av ändtarmen att göra.
 7. maskmollusker

  maskmollusker, Aplacophora, klass marina blötdjur med 320 arter maskformiga eller korvlika djur, från ett par millimeter till 30 cm långa, med skinnet klätt med små kalknålar.
 8. anulus

  anulus, annulus, benämning på mellankotskivornas ringformiga brosk och på det ringformiga bindvävsskelettet för segelklaffarnas upphängning i hjärtat.
 9. perineum

  perineum, mellangården, anatomisk term för området mellan anus och könsorganen, se bäcken.
 10. proktoskopi

  proktoskopi, endoskopisk undersökning av nedre delen av ändtarmen via ändtarmsöppningen.