1. anus

  anus är detsamma som analöppningen eller ändtarmsöppningen, alltså där ändtarmen slutar och där avföringen kommer ut.
 2. tarm

  tarm, tarmkanal, hos djur hela matspjälkningskanalen från mun till analöppning, om sådan finns.
 3. tjocktarm

  tjocktarm är den del av tarmkanalen som sitter mellan tunntarmen och anus.
 4. anal

  anal, som har samband med ändtarmsöppningen, anus.
 5. ändtarm

  ändtarm, rectum, rektum, den avslutande delen av tarmkanalen.
 6. sjöstjärnor

  sjöstjärnor, Asteroidea, klass tagghudingar med ca 1 800 nutida arter i alla hav, varav 25 vid svenska västkusten.
 7. Gilgamesheposet

  Gilgamesheposet, det mest välkända av alla epos från det forntida Främre Orienten.
 8. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 9. anala stadiet

  anala stadiet, analstadiet, enligt psykoanalysen den andra fasen, omkring 2 års ålder, i barnets psykosexuella utveckling då intresset koncentreras till anus och avföring.
 10. sjögurkor

  sjögurkor, Holothuroidea, klass tagghudingar med ca 1 150 nutida arter i alla hav, varav totalt 19 i svenska vatten; omkring tio är vanliga vid svenska västkusten.