1. användbarhet

  användbarhet (engelska usability),  mått på den utsträckning en användare upplever att en produkt uppnår specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt.

 2. användarnamn

  användarnamn, namn som en datoranvändare anger för att identifiera sig (logga in) och få tillgång till ett datornät, datorprogram eller en webbsida.
 3. användargränssnitt

  användargränssnitt, användarkontaktyta, engelska user interface, datorterm för det som en användare ser av ett program eller ett operativsystem när detta används.
 4. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 5. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 6. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 7. användningstvång

  användningstvång, tvång för den som fått ett varumärke registrerat att använda det inom viss tid från registreringen.
 8. användningsförbud

  användningsförbud innebär enligt plan- och bygglagen att byggnad eller anläggning inte får användas om den har brister som äventyrar säkerheten för den eller dem som uppehåller sig i dess närhet.
 9. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 10. källkritik

  källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer allmänt, exempelvis av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, liksom inom journalistiken.