1. användargränssnitt

  användargränssnitt, användarkontaktyta, engelska user interface, datorterm för det som en användare ser av ett program eller ett operativsystem när detta används.
 2. användbarhet

  användbarhet (engelska usability),  mått på den utsträckning en användare upplever att en produkt uppnår specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt.

 3. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 4. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 5. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 6. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 7. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 8. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 9. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 10. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.