1. användargränssnitt

  användargränssnitt, användarkontaktyta, engelska user interface, datorterm för det som en användare ser av ett program eller ett operativsystem när detta används.
 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. använda

  an`vända verb använde använt, pres. använder ORDLED: an--vänd-er SUBST.: användande, användning
  Svensk ordbok
 4. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 5. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 6. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 7. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 8. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 9. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 10. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.