1. användargränssnitt

  användargränssnitt, användarkontaktyta, engelska user interface, datorterm för det som en användare ser av ett program eller ett operativsystem när detta används.
 2. användarnamn

  användarnamn, namn som en datoranvändare anger för att identifiera sig (logga in) och få tillgång till ett datornät, datorprogram eller en webbsida.
 3. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 4. en

  en är en barrväxt som växer antingen som en buske eller som ett träd.

 5. använda

  an`vända verb använde använt, pres. använder ORDLED: an--vänd-er SUBST.: användande, användning
  Svensk ordbok
 6. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 7. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 8. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 9. aluminium

  aluminium är en lätt, silvervit metall.
 10. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.