1. användargränssnitt

  användargränssnitt, användarkontaktyta, engelska user interface, datorterm för det som en användare ser av ett program eller ett operativsystem när detta används.
 2. användarnamn

  användarnamn, namn som en datoranvändare anger för att identifiera sig (logga in) och få tillgång till ett datornät, datorprogram eller en webbsida.
 3. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 4. använda

  an`vända verb använde använt, pres. använder ORDLED: an--vänd-er SUBST.: användande, användning
  Svensk ordbok
 5. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 6. fascism

  fascism är en politisk rörelse.
 7. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 8. konsument

  konsument, inom biologi, se konsumtion.
 9. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 10. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.