1. persontelefoni

    persontelefoni, teknik för att med ett personanknutet telefonnummer ringa till en person i stället för till en plats där man tror att personen är (så som man länge gjort med de fasta telefonerna).
  2. autentisering

    autentisering, identitetskontroll av en användare i syfte att ge tillgång till ett objekt eller en tjänst.