1. användbar

  an`vändbar adj. ~t ORDLED: an--vänd-bar
  Svensk ordbok
 2. användbarhet

  användbarhet (engelska usability),  mått på den utsträckning en användare upplever att en produkt uppnår specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt.

 3. Eurofighter Typhoon

  Eurofighter Typhoon, EF 2000, stridsflygplan utvecklat för Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien, byggt av Eurofighter GmbH.
 4. cellandning

  cellandning, inre andning, de processer som leder till att för cellen användbar energi blir tillgänglig under förbrukning av syre.
 5. informationsbehandling

  informationsbehandling, bearbetning av information för att erhålla ny eller mera användbar information samt insamling, lagring och distribution av information.
 6. Univers

  Univers, linjärt typsnitt utformat 1956 av den schweiziske grafikern Adrian Frutiger.
 7. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 8. Gregorio Ricci-Curbastro

  Ricci-Curbastro, Gregorio, 1853–1925, italiensk matematiker, professor i Padua från 1880.
 9. löshet

  löshet, en drivande hunds ovana att ge skall på gamla slag (viltspår), ibland till och med utan att ha träffat på något spår alls.
 10. Michail Tomskij

  Tomskij (egentligen Jefremov), Michail, 1880–1936, sovjetisk politiker.