1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 3. Centralt mellanlager för använt kärnbränsle

  Centralt mellanlager för använt kärnbränsle, se CLAB.
 4. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 5. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 6. etnicitet

  etnicitet, identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp.
 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 8. björn

  björn, ofta använt namn på brunbjörn; se även björnar.
 9. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 10. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.