1. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
 2. Narnia

  Narnia, sagorike i en serie romaner för barn och ungdomar av C.S. Lewis.
 3. Chichester

  Chichester, stad i grevskapet West Sussex, södra England, Storbritannien, 20 km öster om Portsmouth; 33 600 invånare (2016).

 4. statsbudget

  statsbudget, riksstat, en skriftlig plan för huvuddelen av statens inkomster och utgifter avseende ett budgetår.
 5. medbestämmandelagen

  medbestämmandelagen, MBL, lag om medbestämmande i arbetslivet, den centrala lagen inom svensk kollektiv arbetsrätt.
 6. statsanslag

  statsanslag, av staten anvisade penningmedel, se anslag.
 7. luftvärn

  luftvärn, vapensystem avsett att från marken eller havsytan bekämpa flygplan, helikoptrar eller andra luftfarkoster som i krig genomför luftangrepp eller kränker luftrum.
 8. anvisa

  an`visa verb ~de ~t ORDLED: an--vis-ar SUBST.: anvisande, anvisning
  Svensk ordbok
 9. assignation

  assignation, detsamma som anvisning.
 10. indelningsverket

  indelningsverket, administrativt system för hantering av statens inkomster och utgifter inom äldre svensk förvaltning.