1. aorist

  aorist, i den klassiska grekiskans grammatik en verbform som (i indikativ) avser enstaka enhetlig eller inträdande händelse i förfluten tid (i konjunktiv även nutid och framtid).
 2. aorist

  aoris´t subst. ~en ~er ORDLED: aor-ist-en
  Svensk ordbok
 3. medio-passiv

  medio-passiv, en verbböjningskategori i grekiskan.
 4. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 5. augment

  augment, ett vokalprefix som i vissa indoeuropeiska språk används i verbböjningen, t.ex. grekiska e-, som anger förfluten tid i aorist och imperfekt; jämför grekiska epheron ’jag drog’ och phero ’jag drar’.
 6. grekiska

  grekiska, språk som bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 7. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.
 8. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 9. sanskrit

  sanskrit, Indiens klassiska och kulturbärande språk.