1. aorist

  aorist, i den klassiska grekiskans grammatik en verbform som (i indikativ) avser enstaka enhetlig eller inträdande händelse i förfluten tid (i konjunktiv även nutid och framtid).
 2. aorist

  aoris´t subst. ~en ~er ORDLED: aor-ist-en
  Svensk ordbok
 3. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.
 4. polska

  polska, nationalspråk i Polen och modersmål för flertalet polska medborgare, totalt drygt 40 miljoner (2007).
 5. augment

  augment, ett vokalprefix som i vissa indoeuropeiska språk används i verbböjningen, t.ex. grekiska e-, som anger förfluten tid i aorist och imperfekt; jämför grekiska epheron ’jag drog’ och phero ’jag drar’.
 6. grekiska

  grekiska, språk som bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 7. medio-passiv

  medio-passiv, en verbböjningskategori i grekiskan.
 8. slaviska språk

  slaviska språk, en gren av de indoeuropeiska språken.
 9. sanskrit

  sanskrit, Indiens klassiska och kulturbärande språk.