1. aorta

  aorta, stora kroppspulsådern, blodkärl som transporterar blodet från hjärtat.
 2. aortaklaffar

  aortaklaffar, tre halvmånformiga, fickliknande bildningar i aorta direkt ovanför avgången från vänster hjärtkammare.
 3. aortabågen

  aortabågen, arcus aortae, den bågformigt böjda del av aorta som befinner sig mellan den uppåtstigande och den nedåtgående delen av aorta.
 4. aortaaneurysm

  aortaaneurysm, sjuklig vidgning (pulsåderbråck) av någon del av aorta (stora kroppspulsådern).
 5. aortastenos

  aortastenos, term som oftast avser en förträngning av klaffen mellan vänster hjärtkammare och aorta.
 6. aortakoarktation

  aortakoarktation, coarctatio aortae, medfödd förträngning av aorta, vanligen belägen strax under aortabågen.
 7. aortainsufficiens

  aortainsufficiens, fel på aortaklaffarna vilket medför att en del av det blod som vid hjärtats sammandragning pumpats ut i aorta under avslappningsfasen rinner tillbaka till vänster hjärtkammare.
 8. aorta

  aorta [aårt`a el. aårt´a] subst., best. f. ~ el. ~n ORDLED: aort-an
  Svensk ordbok
 9. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 10. fickklaffar

  fickklaffar, klaffar mellan hjärtats vänstra kammare och aorta och mellan höger kammare och lungartären.