1. aortabågen

  aortabågen, arcus aortae, den bågformigt böjda del av aorta som befinner sig mellan den uppåtstigande och den nedåtgående delen av aorta.
 2. aorta

  aorta, stora kroppspulsådern, blodkärl som transporterar blodet från hjärtat.
 3. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 4. hjärta

  hjärta, cor, en muskeldriven pump som driver blod eller hemolymfa genom kroppens cirkulationssystem.
 5. baroreceptor

  baroreceptor, tryckreceptor, känselkropp som reagerar på av tryck förorsakad vävnadstänjning.
 6. kloakdjur

  kloakdjur, Monotremata , ordning däggdjur som omfattar de två nutida familjerna näbbdjur och myrpiggsvin.
 7. arcus

  arcus, anatomisk beteckning för bågformiga strukturer.
 8. aortastenos

  aortastenos, term som oftast avser en förträngning av klaffen mellan vänster hjärtkammare och aorta.
 9. aortakoarktation

  aortakoarktation, coarctatio aortae, medfödd förträngning av aorta, vanligen belägen strax under aortabågen.
 10. Takayasus sjukdom

  Takayasus sjukdom, aortabågesyndrom, pulseless disease, inflammatorisk kärlsjukdom som leder till förträngning av stora och medelstora artärer, särskilt aortabågen och dess grenar.