1. aortabågen

  aortabågen, arcus aortae, den bågformigt böjda del av aorta som befinner sig mellan den uppåtstigande och den nedåtgående delen av aorta.
 2. aorta

  aorta, stora kroppspulsådern, blodkärl som transporterar blodet från hjärtat.
 3. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 4. kloakdjur

  kloakdjur, Monotremata , ordning däggdjur som omfattar de två nutida familjerna näbbdjur och myrpiggsvin.
 5. baroreceptor

  baroreceptor, tryckreceptor, känselkropp som reagerar på av tryck förorsakad vävnadstänjning.
 6. arcus

  arcus, anatomisk beteckning för bågformiga strukturer.
 7. aortakoarktation

  aortakoarktation, coarctatio aortae, medfödd förträngning av aorta, vanligen belägen strax under aortabågen.
 8. aortastenos

  aortastenos, term som oftast avser en förträngning av klaffen mellan vänster hjärtkammare och aorta.
 9. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.
 10. hjärta

  hjärta, cor, en muskeldriven pump som driver blod eller hemolymfa genom kroppens cirkulationssystem.