1. apa

  apa, eller egentligen apor, är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan, se apor.
 2. apa

  apa, stagsegel mellan mesan- och kryssmast på fyrmastad bark, korrekt benämning är mesanstängstagsegel.
 3. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.

 4. Apatosaurus

  Apatosaurus, som även kallas Brontosaurus, är ett släkte väldigt stora dinosaurier, så kallade sauropoder.
 5. apatisk

  apatisk är man om man inte vill eller orkar någonting.
 6. apatogen

  apatogen, icke sjukdomsframkallande (icke patogen), vanligen om mikroorganismer som är harmlösa och under normala omständigheter inte orsakar sjukdom.
 7. APA

  APA, amerikanska psykologförbundet, se American Psychological Association.
 8. apacher

  apacher, samlingsbenämning på ett antal kulturellt och språkligt närbesläktade folk i sydvästra USA.

 9. apati

  apati, känslolöshet, likgiltighet, bristande engagemang och intresse.
 10. apartheidkonventionen

  apartheidkonventionen, mellanstatlig överenskommelse om undertryckande och bestraffning av brottet apartheid, antagen av FN:s generalförsamling 1973.