1. apa

  apa, djuret, se apor.
 2. APA

  APA, amerikanska psykologförbundet, se American Psychological Association.
 3. apa

  apa, stagsegel mellan mesan- och kryssmast på fyrmastad bark, korrekt benämning är mesanstängstagsegel.
 4. apa

  1a`pa subst. ~n apor ORDLED: ap-an
  Svensk ordbok
 5. apa

  2a`pa verb ~de ~t ORDLED: ap-ar SUBST.: apande
  Svensk ordbok
 6. Goeldis apa

  Goeldis apa , Callimico goeldii, art i familjen kloapor.
 7. apati

  apati, en aspekt av stoikernas vishetsideal som innebär frihet från passioner, dvs. inte från känslor i allmänhet utan bara från sådana som stoikerna ansåg vara oförnuftiga och onaturliga.
 8. Apamea

  Apamea, det vetenskapliga namnet på ett släkte nattflyn med 19 arter i Sverige, varav flertalet kallas ängsflyn, bl.a. leverfärgat ängsfly och ljusgrått ängsfly ( Apamea pabulatricula).
 9. apartheidkonventionen

  apartheidkonventionen, mellanstatlig överenskommelse om undertryckande och bestraffning av brottet apartheid, antagen av FN:s generalförsamling 1973.
 10. apabhramsa

  apabhramsa, apabhraṃśa, övergångsform (ca 1100-talet e.Kr.) mellan de indiska prakritspråken och de moderna indoariska språken.