1. apanage

  apanage, underhåll, främst statliga medel som är anslagna till en monarks hovhållning.
 2. näsapa

  näsapa är ett däggdjur.
 3. Apanteles

  Apanteles, det vetenskapliga namnet på ett släkte bracksteklar med ca 70 arter i Sverige, bl.a. kålfjärilstekel.
 4. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 5. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 6. ungdomslitteratur

  ungdomslitteratur, litteratur som från mitten av 1800-talet började utges för unga i tonåren.
 7. apanage

  apanage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: apan-ag-et
  Svensk ordbok
 8. mangrove

  mangrove, skogstyp på löst underlag (från sand till gyttja) inom tidvattenbältet vid tropiska–subtropiska kuster och intill brackvattendelarna av floder som faller ut där.
 9. dvärgsilkesapa

  dvärgsilkesapa, dvärgmarmosett, Callithrix pygmaea, art i familjen kloapor.
 10. Nintendo Co. Ltd.

  Nintendo Co. Ltd., Kyoto, japanskt spel- och underhållningsföretag med programvaruprodukter för spelarkader och hemmabruk i kombination med märkesegen elektronisk utrustning.