1. apanage

  apanage, underhåll, främst statliga medel som är anslagna till en monarks hovhållning.
 2. Apanteles

  Apanteles, det vetenskapliga namnet på ett släkte bracksteklar med ca 70 arter i Sverige, bl.a. kålfjärilstekel.
 3. ungdomslitteratur

  ungdomslitteratur, litteratur som från mitten av 1800-talet började utges för unga i tonåren.
 4. näsapa

  näsapa är ett däggdjur.
 5. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 6. apanage

  apanage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: apan-ag-et
  Svensk ordbok
 7. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 8. mangrove

  mangrove, skogstyp på löst underlag (från sand till gyttja) inom tidvattenbältet vid tropiska–subtropiska kuster och intill brackvattendelarna av floder som faller ut där.
 9. dvärgsilkesapa

  dvärgsilkesapa, dvärgmarmosett, Callithrix pygmaea, art i familjen kloapor.
 10. kinesisk tideräkning

  kinesisk tideräkning, tideräkning i Kina med mycket gamla anor som fortfarande lever kvar.