1. näsapa

  näsapa är ett däggdjur.
 2. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 3. ungdomslitteratur

  ungdomslitteratur, litteratur som från mitten av 1800-talet började utges för unga i tonåren.
 4. hinduismens mytologi

  hinduismens mytologi i dess ”klassiska” utformning presenteras främst i de två stora indiska eposen Mahabharata och Ramayana samt i puranatexterna.
 5. mangrove

  mangrove, skogstyp på löst underlag (från sand till gyttja) inom tidvattenbältet vid tropiska–subtropiska kuster och intill brackvattendelarna av floder som faller ut där.
 6. kinesisk tideräkning

  kinesisk tideräkning, tideräkning i Kina med mycket gamla anor som fortfarande lever kvar.
 7. nascakulturen

  nascakulturen [naska-], förcolumbisk agrar kultur som blomstrade i floddalen Nazca i södra Peru ca 200–700 e.Kr. (den annorlunda stavningen används för att särskilja kulturen från det geografiska område i vilket den uppträdde).
 8. Nintendo Co. Ltd.

  Nintendo Co. Ltd., Kyoto, japanskt spel- och underhållningsföretag med programvaruprodukter för spelarkader och hemmabruk i kombination med märkesegen elektronisk utrustning.

 9. King Kong

  King Kong, fiktiv jättegorilla, skapad av regissörerna och producenterna Merian C. Cooper (1893–1973) och Ernest B. Schoedsack (1893–1979) till filmen King Kong (1933).

 10. Kina

  Kina, stat i östra Asien.