1. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.
 2. apartheidkonventionen

  apartheidkonventionen, mellanstatlig överenskommelse om undertryckande och bestraffning av brottet apartheid, antagen av FN:s generalförsamling 1973.
 3. apartheid

  apartheid [apa´rthejd] subst., ingen böjning ORDLED: a-part-heid
  Svensk ordbok
 4. apart

  apart [-a´rt äv. -art´] adj., neutr. ~ ORDLED: a-part
  Svensk ordbok