1. apartheid

  apartheid, det samhällssystem och regelverk som fram till 1990-talets början behärskade Sydafrika.
 2. apartheidkonventionen

  apartheidkonventionen, mellanstatlig överenskommelse om undertryckande och bestraffning av brottet apartheid, antagen av FN:s generalförsamling 1973.
 3. apart

  apart [-a´rt äv. -art´] adj., neutr. ~ ORDLED: a-part
  Svensk ordbok
 4. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 5. apartheid

  apartheid [apa´rthejd] subst., ingen böjning ORDLED: a-part-heid
  Svensk ordbok
 6. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 7. blodgrupp

  blodgrupp, egenskap hos blodceller (ursprungligen röda blodkroppar) som innebär definierbara, biologiskt viktiga skillnader mellan individer inom en viss art.

 8. livslängd

  livslängd, den tidrymd under vilken en individ lever, i regel räknad från födelse/kläckning till död.

 9. japansk makak

  japansk makak är en apart i familjen markattartade apor.
 10. immunbristvirus

  immunbristvirus, virus i gruppen lentivirus i familjen retrovirus vilka orsakar immunbristsjukdom hos flera däggdjur.