1. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 2. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 3. blodgrupp

  blodgrupp, egenskap hos blodceller (ursprungligen röda blodkroppar) som innebär definierbara, biologiskt viktiga skillnader mellan individer inom en viss art.

 4. 50 Cent

  50 Cent, egentligen Curtis Jackson III, född 1976, amerikansk rappare och skådespelare.

 5. livslängd

  livslängd, den tidrymd under vilken en individ lever, i regel räknad från födelse/kläckning till död.

 6. immunbristvirus

  immunbristvirus, virus i gruppen lentivirus i familjen retrovirus vilka orsakar immunbristsjukdom hos flera däggdjur.
 7. japansk makak

  japansk makak är en apart i familjen markattartade apor.
 8. Guldbagge

  Guldbagge, filmpris, utdelat årligen sedan 1964 av Svenska Filminstitutet.

 9. Ian McEwan

  McEwan, Ian, född 21 juni 1948, brittisk författare.
 10. Chinua Achebe

  Achebe, Chinua, 1930–2013, nigeriansk författare, professor i engelska.