1. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 2. Guldbagge

  Guldbagge, filmpris, utdelat årligen sedan 1964 av Svenska Filminstitutet.

 3. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 4. japansk makak

  japansk makak är en apart i familjen markattartade apor.
 5. livslängd

  livslängd, den tidrymd under vilken en individ lever, i regel räknad från födelse/kläckning till död.

 6. Vivienne Westwood

  Westwood, Vivienne, född 1941, brittisk modeskapare.

 7. immunbristvirus

  immunbristvirus, virus i gruppen lentivirus i familjen retrovirus vilka orsakar immunbristsjukdom hos flera däggdjur.
 8. 50 Cent

  50 Cent, egentligen Curtis Jackson III, född 1976, amerikansk rappare och skådespelare.

 9. infanticid

  infanticid, inom biologin dödandet av späda ungar, ett beteende som förekommer hos vissa däggdjurs- och fågelarter.
 10. Chinua Achebe

  Achebe, Chinua, 1930–2013, nigeriansk författare, professor i engelska.