1. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 2. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 3. livslängd

  livslängd, den tidrymd under vilken en individ lever, i regel räknad från födelse/kläckning till död.

 4. blodgrupp

  blodgrupp, egenskap hos blodceller (ursprungligen röda blodkroppar) som innebär definierbara, biologiskt viktiga skillnader mellan individer inom en viss art.

 5. japansk makak

  japansk makak är en apart i familjen markattartade apor.
 6. immunbristvirus

  immunbristvirus, virus i gruppen lentivirus i familjen retrovirus vilka orsakar immunbristsjukdom hos flera däggdjur.
 7. 50 Cent

  50 Cent, egentligen Curtis Jackson III, född 1976, amerikansk rappare och skådespelare.

 8. infanticid

  infanticid, inom biologin dödandet av späda ungar, ett beteende som förekommer hos vissa däggdjurs- och fågelarter.
 9. Guldbagge

  Guldbagge, filmpris, utdelat årligen sedan 1964 av Svenska Filminstitutet.

 10. Chinua Achebe

  Achebe, Chinua, 1930–2013, nigeriansk författare, professor i engelska.