1. apati

  apati är en känsla av att inget är roligt längre.
 2. apati

  apati politisk apati, likgiltighet för politiskt deltagande.
 3. apati

  apati, en aspekt av stoikernas vishetsideal som innebär frihet från passioner, dvs. inte från känslor i allmänhet utan bara från sådana som stoikerna ansåg vara oförnuftiga och onaturliga.
 4. apatit

  apatit, mineral med mycket växlande färg (grön, blå, violett, brun, röd eller färglös) men vars streck (pulverfärg) är vitt.
 5. apatisk

  apatisk är man om man inte vill eller orkar någonting.
 6. apati

  apati´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: a-pat-in
  Svensk ordbok
 7. koncentrationsläger

  koncentrationsläger, interneringsläger för civilpersoner, ofta politiska fångar.

 8. apatitjärnmalm

  apatitjärnmalm, malm med i regel hög järn- och fosforhalt (mer än 60 % järn, 1–5 % fosfor).
 9. Apatity

  Apatity, stad i nordvästra Ryska federationen; för belägenhet se landskarta Ryska federationen.
 10. melankoli

  melankoli, en form av depression.