1. apikal

  apikal, som har att göra med, tillhör eller är riktad mot en topp eller spets, apex.
 2. apikal

  apika´l adj. ~t ORDLED: apik-al
  Svensk ordbok
 3. apikalkomplex

  apikalkomplex, strukturer i framänden hos parasiter i protozostammen Apicomplexa.
 4. periapikal

  periapikal, odontologisk term: belägen runt rotspetsen på en tand.
 5. apex

  apex (latin), topp eller spets, t.ex. på ett organ, en cell eller en snäcka, i botaniken stammens eller rotens yttersta spets.
 6. corpus

  corpus, den inre delen av meristemet i växters skottspetsar (apikalt skottmeristem).
 7. interkalär

  interkalär sägs längdtillväxt respektive längdtillväxtzon (meristem) vara som är lokaliserad ett stycke nedanför spetsen av ett skott; jämför apikal.
 8. meristemkultur

  meristemkultur, odling av meristem utpreparerat ur en växt.
 9. meristem

  meristem, tillväxtzon i växter.
 10. tillväxt

  tillväxt, ökning av individers, organs eller cellers volym, vikt, storlek eller antal orsakad av ökning av cellantal, cellvolym och extracellulärt material (hos djur kalciumsalter i skelett, kollagen i bindväv).