1. aplasi

  aplasi, bristande utveckling (eller tillbakabildning) av organ eller vävnad.
 2. tänder

  tänder, hos ryggradsdjur inklusive människa organ i munhålan vilka används för att fånga byten och/eller för att sönderdela föda, ibland även för försvar.
 3. agenesi

  agenesi, medfödd avsaknad av organ eller kroppsdelar beroende på fel i arvsmassan eller tidig skada på organanlaget.
 4. njure

  njure, latin ren, pluralis renes, hos ryggradsdjur (inklusive människan) organ som utför huvuddelen av kroppens utsöndring (exkretion) av kemiska ämnen vilka lämnar kroppen med urinen.