1. apné

  apné, andningsstillestånd, oftast tillfälligt, övergående.
 2. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 3. Cheyne–Stokes andning

  Cheyne–Stokes andning, andningsmönster kännetecknat av upp till minutlånga perioder utan andning, apné, omväxlande med perioder av först snabbt tilltagande andetag, följda av långsamt avtagande volymer på andetagen och övergång i en ny period med apné osv.
 4. sömnapné

  sömnapné, andningsstopp som inträffar under sömnen och som varar mer än tio sekunder.
 5. snarkning

  snarkning, störande ljud som uppträder vid inandning under sömn och beror på att övre luftvägarna delvis är förträngda.
 6. Ryska federationen

  Ryska federationen, Ryssland, stat i norra Europa och Asien.

 7. Moskovskije Novosti

  Moskovskije Novosti , Moscow News, rysk veckotidning av blandad karaktär.