1. apokryfer

  apokryfer, apokryfa böcker, apokryfiska böcker, skrifter som påminner om bibelböcker och gör anspråk på liknande auktoritet men som inte har blivit allmänt erkända som legitima delar av Bibeln.
 2. apokryfisk

  apokryfisk, en beteckning som i kristendomens ursprungsmiljö användes om skrifter med anspråk på att innehålla hemlig visdom; jämför apokryfer.
 3. apokryf

  apokry´f subst. ~en ~er ORDLED: apo-kryf-en
  Svensk ordbok
 4. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 5. apokryfiska mynt

  apokryfiska mynt, mynt som antingen aldrig har existerat och som endast återfinns i mer eller mindre fantasifulla berättelser eller som tillverkats enbart för att tillgodose ett myntsamlarintresse, med beskrivningen av ett fantasimynt som förlaga.
 6. evangelier

  evangelier, de skrifter som står främst i Bibelns Nya Testamente och alltid har betraktats som dess viktigaste del: Matteusevangeliet, Markusevangeliet, Lukasevangeliet och Johannesevangeliet.
 7. evangelium

  evangelium, benämning på den kristna kyrkans centrala budskap.
 8. apokryfisk

  apokry´fisk adj. ~t ORDLED: apo-kryf-isk
  Svensk ordbok
 9. Vishetens bok

  Vishetens bok, gammaltestamentlig apokryf, se Salomos vishet.
 10. nytestamentliga apokryfer

  nytestamentliga apokryfer, apokryfer som broderar vidare på Nya Testamentets skildringar.