1. apomikt

    apomikt, art eller individ med apomixis.
  2. apomixis

    apomixis, förökning där en ny individ uppkommer utan meios (reduktionsdelning) och befruktning; jämför automixis.

  3. Sorbus

    Sorbus, det vetenskapliga namnet på ett släkte rosväxter som omfattar oxlar och rönnar, totalt ca 85 arter träd och buskar i norra tempererade regionen.