1. maskrosor

  maskrosor, Taraxacum, släkte korgblommiga växter med över 1 000 s.k. småarter i norra tempererade regionen och tempererade trakter av Sydamerika.
 2. fibblor

  fibblor, arter i flera släkten korgblommiga växter.
 3. apomixis

  apomixis, förökning där en ny individ uppkommer utan meios (reduktionsdelning) och befruktning; jämför automixis.

 4. storart

  storart, kollektivart , växtart som förökar sig apomiktiskt, dvs. utan befruktning, och som uppdelas i småarter.
 5. skogsfibblor

  skogsfibblor, Hieracium grupp Sil­va­ti­ci­formia, grupp av uppemot 1 000 småarter i familjen korgblommiga växter.
 6. björnbär

  björnbär, svarthallon, Rubus subgrupp Rubus sektion Rubus, Rubus Björnbär-Gruppen (synonym Rubus fruticosus (coll.)), samlingsnamn för ett stort antal apomiktiska småarter i familjen rosväxter.
 7. småart

  småart, grupp av individer som har identisk genuppsättning och som förekommer hos apomiktiska växter, dvs. sådana som bildar frö utan befruktning.
 8. Clusia

  Clusia, det vetenskapliga namnet på ett släkte clusiaväxter med ca 150 arter mer eller mindre epifytiska träd och buskar med läderartade blad; vissa arter har luftrötter, som kan förkväva annan vegetation.
 9. formserie

  formserie, inom botaniken grupp av populationer som till sin byggnad är likartade.
 10. avarönn

  avarönn, Sorbus teodori, art inom familjen rosväxter.