1. maskrosor

  maskrosor, Taraxacum, släkte korgblommiga växter med över 1 000 s.k. småarter i norra tempererade regionen och tempererade trakter av Sydamerika.
 2. storart

  storart, kollektivart , växtart som förökar sig apomiktiskt, dvs. utan befruktning, och som uppdelas i småarter.
 3. fibblor

  fibblor, arter i flera släkten korgblommiga växter.
 4. björnbär

  björnbär, svarthallon, Rubus subgrupp Rubus sektion Rubus, Rubus Björnbär-Gruppen (synonym Rubus fruticosus (coll.)), samlingsnamn för ett stort antal apomiktiska småarter i familjen rosväxter.
 5. apomixis

  apomixis, förökning där en ny individ uppkommer utan meios (reduktionsdelning) och befruktning; jämför automixis.

 6. Hieracium

  Hieracium, det vetenskapliga namnet på ett släkte korgblommiga växter.
 7. skogsfibblor

  skogsfibblor, Hieracium grupp Sil­va­ti­ci­formia, grupp av uppemot 1 000 småarter i familjen korgblommiga växter.
 8. kattfot

  kattfot, Antennaria, släkte korgblommiga växter med ca 45 arter fleråriga örter hemmahörande i framför allt kalltempererade trakter på norra halvklotet; tyngdpunkten i utbredningen ligger i arktiska områden och i högfjällen.
 9. småart

  småart, grupp av individer som har identisk genuppsättning och som förekommer hos apomiktiska växter, dvs. sådana som bildar frö utan befruktning.
 10. Clusia

  Clusia, det vetenskapliga namnet på ett släkte clusiaväxter med ca 150 arter mer eller mindre epifytiska träd och buskar med läderartade blad; vissa arter har luftrötter, som kan förkväva annan vegetation.