1. apomixis

  apomixis, förökning där en ny individ uppkommer utan meios (reduktionsdelning) och befruktning; jämför automixis.

 2. population

  population, i biologin alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.
 3. klon

  klon, population av celler eller organismer som uppkommit genom könlös förökning från ett gemensamt ursprung och därför är genetiskt identiska.
 4. partenogenes

  partenogenes, bildning av ett embryo från en obefruktad äggcell, som i allmänhet är diploid på grund av utebliven reduktionsdelning (meios).
 5. apomikt

  apomikt, art eller individ med apomixis.
 6. fjällväxter

  fjällväxter, växter som förekommer i fjälltrakter.
 7. daggkåpor

  daggkåpor, Alchemilla, släkte rosväxter med ca 250 arter lågväxta och fleråriga örter hemmahörande i den norra tempererade zonen samt i tropiska bergstrakter.
 8. flockfibbla

  flockfibbla, Hieracium umbellatum , art i familjen korgblommiga växter.
 9. automixis

  automixis, meiotisk thelytoki, utveckling av avkomma ur obefruktade ägg som genomgått meios.
 10. Åke Gustafsson

  Gustafsson, Åke, 1908–88, genetiker och författare, professor vid Statens skogsforskningsinstitut 1947–68, vid Lunds universitet 1968–74.