1. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 2. apori

  apori, teoretisk svårighet, förbryllande självmotsägelse.
 3. markattartade apor

  markattartade apor, Cercopithecidae, familj östapor med 80–90 arter, omfattande alla apor i Gamla världen utom gibboner och människoapor.
 4. apa

  apa, eller egentligen apor, är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan, se apor.
 5. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 6. retrovirus

  retrovirus, Retroviridae, familj virus som infekterar ryggradsdjur.
 7. Gamla världens apor

  Gamla världens apor, annat namn på östapor.
 8. Aporrhaidae

  Aporrhaidae, det vetenskapliga namnet på familjen pelikanfotssnäckor.
 9. Aporocactus

  Aporocactus, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med sex arter, bl.a. ormkaktus.
 10. Aporia

  Aporia, det vetenskapliga namnet på ett släkte vitfjärilar med en art i Sverige, hagtornsfjäril.