1. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 2. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 3. apa

  apa, eller egentligen apor, är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan, se apor.
 4. retrovirus

  retrovirus, Retroviridae, familj virus som infekterar ryggradsdjur.
 5. primater

  primater, tidigare herredjur, Primates, ordning däggdjur med knappt 400 nutida arter som, förutom människan, lever i tropiska och subtropiska områden i Amerika, Afrika och Asien.

 6. gorillor

  gorillor är apor.
 7. HIV

  HIV, humant immunbristvirus, typ av lentivirus i familjen retrovirus.

 8. fåglar

  fåglar är en grupp djur som har fjädrar, vingar och näbb.

 9. överslagshandling

  överslagshandling, till synes helt irrelevant beteende som ofta utförs av djur som kommer i en konfliktsituation där två beteenden som motverkar varandra är aktiverade samtidigt (t.ex. flykt och anfall).
 10. domesticering

  domesticering, den förändring som en djurart genomgår när den övergår från vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende husdjur.