1. apor

  apor är en grupp däggdjur som är nära släkt med människan.

 2. markattartade apor

  markattartade apor, Cercopithecidae, familj östapor med 80–90 arter, omfattande alla apor i Gamla världen utom gibboner och människoapor.
 3. Gamla världens apor

  Gamla världens apor, annat namn på östapor.
 4. apa

  apa, djuret, se apor.
 5. Cercopithecidae

  Cercopithecidae, det vetenskapliga namnet på familjen markattartade apor.
 6. grön markatta

  grön markatta, Cercopithecus aethiops, art i familjen markattartade apor.
 7. retrovirus

  retrovirus, Retroviridae, familj virus som infekterar ryggradsdjur.
 8. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 9. Nasalis

  Nasalis, det vetenskapliga namnet på ett släkte markattartade apor med en art, näs­apa.
 10. Colobinae

  Colobinae, det vetenskapliga namnet på underfamiljen bladapor i familjen markattartade apor.