1. app

  app, kortform av applikation.
 2. Apple Inc.

  Apple Inc., Apple, Cupertino, Kalifornien, amerikanskt multinationellt företag.

 3. applikation

  applikation, app, applikationsprogram, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete till skillnad från systemprogram, som är avsedda för datorns inre arbete och verktygsprogram för datahantering.

 4. appeasement

  appeasement, benämning på den eftergiftspolitik som västmakterna Frankrike och Storbritannien förde gentemot Hitlertyskland 1936–39.
 5. appellativ

  appellativ, artnamn, substantiv som betecknar (räknebara individer av) en viss art (t.ex. blomma), i motsats till substantiv som betecknar (icke räknebart) ämne (ämnesnamn, t.ex. guld) eller substantiv som betecknar unika individer (egennamn, t.ex. Stockholm).
 6. approbatur

  approbatur, betyg B enligt äldre betygsskala, se betyg.
 7. appendikularier

  appendikularier, Appendicularia, klass manteldjur som omfattar ca 70 arter, spridda i alla hav, huvudsakligen i de övre vattenskikten.
 8. appendix

  appendix, bihang, tillägg; det maskformiga blindtarmsbihanget, appendix vermiformis (se blindtarm).
 9. appendix

  appendix, bihang, tillägg; kompletterande häfte, bilaga eller tillägg i slutet av en bok, uppsats e.d. vilket hänför sig till texten i verket utan att ha grundläggande betydelse för verkets innehåll.
 10. apport

  apport, kommando till hund som skall söka rätt på och hämta, apportera, vilt eller föremål för avlämning till hundföraren.