1. app

  app, kortform av applikation.
 2. applikation

  applikation, app, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete (t.ex. ordbehandling eller bokföring) till skillnad från systemprogram, som är avsedda för datorns inre arbete (t.ex. anpassning till viss skrivartyp) och verktygsprogram för datahantering (t.ex. filkonvertering).

 3. appetizer

  appetizer, smårätt som serveras som aptitretare.
 4. appendix

  appendix är ett tillägg eller en bilaga till en bok, en uppsats eller något liknande.
 5. appreciering

  appreciering, uppskrivning av värdet på en tillgång, t.ex. en valuta.
 6. appassionato

  appassionato, musikalisk föredragsbeteckning med betydelsen lidelsefullt, passionerat.
 7. applikationsbroderi

  applikationsbroderi, påläggssöm , textilt, mönstrat arbete, bestående av en botten med fastsydda (ofta även påklistrade) figurer, utskurna i tyg, läder, spets etc. i avvikande färger.
 8. Appianos

  Appianos (latin Appianus), 100-talet e.Kr., grekisk historiker och ämbetsman från Alexandria, sedermera romersk medborgare och kejserlig prokurator.
 9. appeasement

  appeasement, benämning på den eftergiftspolitik som västmakterna Frankrike och Storbritannien förde gentemot Hitlertyskland 1936–39.
 10. apportegendom

  apportegendom, tillgångar som överlåts i stället för kontanter på ett aktiebolag i samband med bildandet eller vid en nyemission.