1. app

  app, kortform av applikation.
 2. appeasement

  appeasement, benämning på den eftergiftspolitik som västmakterna Frankrike och Storbritannien förde gentemot Hitlertyskland 1936–39.
 3. Apple Inc.

  Apple Inc., Apple, Cupertino, Kalifornien, amerikanskt multinationellt företag.

 4. applikation

  applikation, app, applikationsprogram, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete till skillnad från systemprogram, som är avsedda för datorns inre arbete och verktygsprogram för datahantering.

 5. appendix

  appendix, bihang, tillägg; det maskformiga blindtarmsbihanget, appendix vermiformis (se blindtarm).
 6. Appalacherna

  Appalacherna, engelska Appalachian Mountains, bergssystem i östra Nordamerika.

 7. appreciering

  appreciering, uppskrivning av värdet på en tillgång, t.ex. en valuta.
 8. appellationsdomstol

  appellationsdomstol, överdomstol som efter överklagande, appell, kan pröva en lägre domstols beslut.
 9. applikationsprogram

  applikationsprogram, datorprogram avsett för en viss tillämpning och som därför används i praktiskt arbete  till skillnad från systemprogram, som styr datorns inre arbete.

 10. kulturell appropriering

  kulturell appropriering, att personer eller företag respektlöst använder sig av attribut som förknippas med andra kulturer, oftast förtryckta minoritetsgrupper.