1. apparattjik

  apparattjik, befattningshavare inom ett makthavande kommunistparti som utövade makt via partiapparaten och vars handlande i detalj följde inom partiet traditionella mönster.
 2. apparent ort

  apparent ort, en himlakropps position på himmelssfären, korrigerad så att positionsangivelsen skulle gälla för en hypotetisk observatör i jordens centrum.
 3. apparent magnitud

  apparent magnitud, skenbar magnitud , mått på den från en himlakropp mottagna strålningseffekten (irradiansen eller belysningen), vanligen inom ett angivet våglängdsintervall, t.ex. apparent visuell magnitud.
 4. apparent free space

  apparent free space, ’skenbart fritt rum’.
 5. apparition

  apparition [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ap-par-it-ion-en
  Svensk ordbok
 6. apparat

  appara´t subst. ~en ~er ORDLED: ap-par-at-en
  Svensk ordbok
 7. apparatur

  apparatu´r subst. ~en ~er ORDLED: ap-par-at-ur-en
  Svensk ordbok
 8. app

  app, kortform av applikation.
 9. weberska apparaten

  weberska apparaten, hos laxkarpar, karpartade fiskar och malartade fiskar en parig kedja av små ben förenade genom ligament och bildade från modifierade kotor och revben.
 10. Airbnb

  Airbnb är en internetbaserad bostadsförmedling.