1. apparat

  appara´t subst. ~en ~er ORDLED: ap-par-at-en
  Svensk ordbok
 2. transientskydd

  transientskydd, inom elektrotekniken en apparat med uppgift att skydda en elektrisk apparat mot överspänningar.
 3. audiometer

  audiometer, apparat för hörselmätning; se audiometri.
 4. adaptometer

  adaptometer, apparat för mätning av ögats anpassning till mörkerseende (mörkeradaption).
 5. konstgjord njure

  konstgjord njure, benämning på apparat för dialysbehandling (hemodialys).
 6. fyrskepp

  fyrskepp, specialbyggt fartyg med optisk fyr och ofta också radiofyr.
 7. bandeko

  bandeko, apparat för framställning av syntetiskt efterklangsljud, i huvudsak bestående av en bandspelarmekanism.
 8. kroppspletysmograf

  kroppspletysmograf, apparat för att mäta förändringar av hela kroppens volym.
 9. mätare

  mätare, person eller apparat som mäter. Vanligen används ordet som kortform för elmätare.
 10. järnlunga

  järnlunga, äldre benämning på apparat för behandling av andningsförlamning, se respirator.