1. elektronstruktur

  elektronstruktur, begrepp inom fysik och kemi som beskriver elektronernas rörelser i atomer, molekyler och fasta kroppar.
 2. värmekapacitet

  värmekapacitet, den värmemängd som under fastställda betingelser måste tillföras ett system för att dess temperatur skall öka med en grad.
 3. permeabilitet

  permeabilitet, ett poröst mediums genomsläpplighet för en fluid (gas eller vätska).
 4. vätejoner

  vätejoner, hydroner, de positiva joner som bildas, då vätets olika isotoper avger sin enda elektron, dvs. proton, H +, deuteron, D +, och triton, T +.
 5. guldmyntfot

  guldmyntfot, ett ekonomiskt system där valutan motsvarar värdet av en viss mängd guld.
 6. isolator

  isolator, i fysiken material med mycket liten förmåga att leda värme eller elektrisk ström.
 7. ideal gas

  ideal gas, begrepp av stor betydelse inom termodynamiken.
 8. bilateralsymmetri

  bilateralsymmetri innebär inom biologi och medicin att en tredimensionell kropp har ett enda symmetriplan.
 9. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.
 10. psykofysik

  psykofysik, del av psykologin som studerar sambanden mellan kvantitativa dimensioner av fysikaliska retningar av sinnesorganen (stimuli, betecknas S) och upplevelserna (betecknas R), som likaledes mäts kvantitativt.