1. app

  app, kortform av applikation.
 2. delningsekonomi

  delningsekonomi, engelska sharing economy, även collaborative economy, samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.

 3. TikTok

  TikTok, mobilapplikation för att skapa och dela videoklipp, meddelanden och livesändningar. 

 4. smartmobil

  smartmobil, smarttelefon, engelska smartphone, mobiltelefon med avancerade datorfunktioner, internetuppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och qr-läsare.

 5. applikation

  applikation, app, applikationsprogram, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete till skillnad från systemprogram, som är avsedda för datorns inre arbete och verktygsprogram för datahantering.

 6. iPhone

  iPhone® , smartmobil från datorföretaget Apple Inc.

 7. Apple Inc.

  Apple Inc., Apple, Cupertino, Kalifornien, amerikanskt multinationellt företag.

 8. mobiltelefoni

  mobiltelefoni innebär att små bärbara radiotelefoner, mobiltelefoner, är anslutna till telenätet.

 9. dataskyddsförordningen

  dataskyddsförordningen, GDPR (engelska General Data Protection Regulation), förordning som reglerar skydd för behandling av personuppgifter samt det fria flödet av sådana uppgifter.

 10. digitalpengar

  digitalpengar, digitala pengar, betalmedel för elektronisk betalning.