1. aprotiska lösningsmedel

  aprotiska lösningsmedel , molekylära lösningsmedel som i flytande form inte innehåller vätebindningar.
 2. protiska lösningsmedel

  protiska lösningsmedel, lösningsmedel som i flytande form kan fungera som syror (protongivare) och baser (protontagare) vid protolyser.
 3. sulfoxider

  sulfoxider, organiska föreningar innehållande gruppen =SO, dvs. med den allmänna formeln R2SO.

 4. lösningsmedel

  lösningsmedel, sammanfattande benämning på ämnen som kan lösa andra ämnen.
 5. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.