1. aptera

  aptera, anbringa eller avpassa, t.ex. förse en sprängladdning med antändningsmedel och anbringa den på det föremål som skall sprängas.
 2. aptera

  apte´ra verb ~de ~t ORDLED: apt-er-ar SUBST.: apterande, aptering
  Svensk ordbok
 3. dihorn

  dihorn, kohorn använt som diflaska.
 4. sprängkapsel

  sprängkapsel, sprängpatron, don som används för att få en sprängladdning att detonera.
 5. aptering

  aptering, avmätning, skogsbruksterm: uppdelning av en trädstams skilda delar på olika sortiment.
 6. huggning

  huggning 1 fällning och upparbetning av träd.
 7. gipsbandage

  gipsbandage, gipsförband, används främst för att fixera en extremitet med frakturer eller ledbandsskada.
 8. mingördel

  mingördel, löstagbar transport- och fällningsanordning, som tillfälligt kan apteras utanpå skrovet till en ubåt inför ett mineringsföretag.
 9. attentatet mot Norrskensflamman

  attentatet mot Norrskensflamman, terrordåd 3 mars 1940 mot tidningen Norrskensflamman i Luleå, varvid fem personer omkom.

 10. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.