1. aptera

  aptera, anbringa eller avpassa, t.ex. förse en sprängladdning med antändningsmedel och anbringa den på det föremål som skall sprängas.
 2. dihorn

  dihorn, kohorn använt som diflaska.
 3. sprängkapsel

  sprängkapsel, sprängpatron, don som används för att få en sprängladdning att detonera.
 4. aptering

  aptering, avmätning, skogsbruksterm: uppdelning av en trädstams skilda delar på olika sortiment.
 5. aptera

  apte´ra verb ~de ~t ORDLED: apt-er-ar SUBST.: apterande, aptering
  Svensk ordbok
 6. huggning

  huggning 1 fällning och upparbetning av träd.
 7. gipsbandage

  gipsbandage, gipsförband, används främst för att fixera en extremitet med frakturer eller ledbandsskada.
 8. mingördel

  mingördel, löstagbar transport- och fällningsanordning, som tillfälligt kan apteras utanpå skrovet till en ubåt inför ett mineringsföretag.
 9. attentatet mot Norrskensflamman

  attentatet mot Norrskensflamman, terrordåd 3 mars 1940 mot tidningen Norrskensflamman i Luleå, varvid fem personer omkom.

 10. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.