1. aqua regis

  aqua regis, kungsvatten, en blandning av koncentrerad salpetersyra och koncentrerad saltsyra, ofta i volymförhållandet 1:3, vari guld och platina löses under bildning av komplexa anjoner.

 2. aqua

  aqua, vatten.
 3. aqua forte

  aqua forte, grafisk term, se etsning.
 4. aqua vitae

  aqua vitae, ursprungligen benämning på destillerad alkohol; den lever kvar bl.a. i ordet akvavit.
 5. aqua fortis

  aqua fortis, kraftvatten, i kemisk litteratur fram till 1700-talet vanlig beteckning för koncentrerad salpetersyra men ibland också på starkt frätande vätskor i allmänhet.
 6. aquaplaning

  aquaplaning, detsamma som vattenplaning.
 7. Aquae

  Aquae utgör ofta det första ledet i romerska namn på orter med varma källor och hälsobad.
 8. Aquariderna

  Aquariderna, även Aquariiderna, namn på ett flertal meteorskurar som har sin radiant i stjärnbilden Vattumannen (Aquarius).
 9. Aquarius

  Aquarius, det latinska namnet på stjärnbilden Vattumannen.
 10. Aquaculture Stewardship Council

  Aquaculture Stewardship Council, ASC, icke vinstdrivande vattenbruksorganisation med huvudkontor i Utrecht, Nederländerna.