1. ar

  ar, metrisk areaenhet med beteckningen a.
 2. Ar

  Ar, beteckning för grundämnet argon.
 3. AR

  AR, förkortning för administrativ rationalisering.
 4. AR

  AR är nationalitetsbeteckning för Argentina.
 5. AR

  AR, förkortning för Arkansas (USA), använd främst i postala sammanhang.
 6. ar-Raqqa

  ar-Raqqa, stad i norra Syrien, cirka 150 km öster om Aleppo; 200 300 invånare (2010).

 7. Abd ar-Rahman I

  Abd ar-Rahman I ( ˙Abd ar-Raḥmān), med tillnamnet ad-Dākhil, ”inkräktaren”, 731–88, medlem av umayyaddynastin i Damaskus, grundare av en umayyaddynasti i Spanien (756–1031).
 8. Harun ar-Rashid

  Harun ar-Rashid ( Hārūn ar-Rashīd ibn Muḥammad ibn ʽAbd Allāh), född ca 766, död 809, den femte kalifen inom abbasiddynastin (regent 786–809), centralfigur i flera av berättelserna i ”Tusen och en natt”.
 9. Fakhr ad-Din ar-Razi

  Fakhr ad-Din ar-Razi ( Abū ˙Abd Allāh Muḥammad ibn ˙Umar ibn al-Ḥusayn Fakhr ad-Dīn ar-Rāzī), 1149–1209, islamisk teolog, verksam i Herat (i nuvarande Afghanistan).
 10. ar

  ar subst. ~et el. ~en, plur. ~ ORDLED: ar-et
  Svensk ordbok