1. Ar

  Ar, beteckning för grundämnet argon.
 2. AR

  AR, förkortning för Arkansas (USA), använd främst i postala sammanhang.
 3. AR

  AR, förkortning för administrativ rationalisering.
 4. ar

  ar, metrisk areaenhet med beteckningen a.
 5. AR

  AR är nationalitetsbeteckning för Argentina.
 6. ar-Razi

  ar-Razi arabisk läkare, se Rhazes.
 7. ar-Raqqa

  ar-Raqqa, stad i norra Syrien, cirka 150 km öster om Aleppo; 200 300 invånare (2010).

 8. Abd ar-Rahman I

  Abd ar-Rahman I ( ˙Abd ar-Raḥmān), med tillnamnet ad-Dākhil, ”inkräktaren”, 731–88, medlem av umayyaddynastin i Damaskus, grundare av en umayyaddynasti i Spanien (756–1031).
 9. Abd ar-Rahman III

  Abd ar-Rahman III ( ˙Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad), 891–961, emir av Córdoba 912–61, den främste härskaren av den spanska, islamiska umayyaddynastin (756–1031), antog titeln kalif 929.
 10. Harun ar-Rashid

  Harun ar-Rashid ( Hārūn ar-Rashīd ibn Muḥammad ibn ʽAbd Allāh), född ca 766, död 809, den femte kalifen inom abbasiddynastin (regent 786–809), centralfigur i flera av berättelserna i ”Tusen och en natt”.