1. arete

  arete, i antikens Grekland ursprungligen beteckning för vilken berömvärd egenskap som helst, t.ex. ett lands bördighet, en hästs snabbhet, en krigares tapperhet.
 2. glacialerosion

  glacialerosion, all nötning, slipning, lossbrytning och upplockning av berg- och jordmaterial som sker genom inverkan av en glaciär eller inlandsis.
 3. kyrenaiker

  kyrenaiker (av grekiska Kyrēnaikos ’från Kyrene’), cyrenaiker, filosofer inom den riktning av antikens tänkande som ledde sitt ursprung från sokrateslärjungen Aristippos från Kyrene (ca 435–ca 355 f.Kr.) och som fördes vidare av hans dotter Arete och dotterson Aristippos d.y.
 4. Parthenios

  Parthenios från Nikaia (Nicaea) eller Myrleia, första århundradet f.Kr., grekisk diktare och författare (mytograf).
 5. Aristippos

  Aristippos från Kyrene, d.y., 300-talet f.Kr., grekisk filosof, dotterson till Aristippos d.ä.
 6. Academic American Encyclopedia

  Academic American Encyclopedia, uppslagsverk, utgivet av Aretê Publishing Co.; första upplagan 1980 i 20 band plus index (totalt ca 35 000 artiklar).
 7. Praxidike

  Praxidike, Jupiter XXVII, mycket liten måne till planeten Jupiter, upptäckt år 2000 med ett markbundet teleskop.
 8. Hipponax

  Hipponax, 500-talet f.Kr., grekisk diktare.
 9. Gene Wolfe

  Wolfe, Gene, 1931–2019, amerikansk författare och ingenjör.