1. ara

  ara, se arapapegojor.
 2. arabiska våren

  arabiska våren, sammanfattande benämning på de nationella uppror som inleddes i flera länder i Nordafrika och Mellanöstern under 2011.

 3. arabiska

  arabiska, sammanfattande benämning på en grupp närbesläktade dialekter med ursprung i Arabiska halvöns norra och centrala delar.

 4. Ara

  Ara, det vetenskapliga namnet på ett släkte papegojor omfattande vissa arapapegojor.
 5. Aralsjön

  Aralsjön, avloppslös sjö i Uzbekistan och Kazakstan.
 6. araber

  araber i modern mening utgör majoritetsbefolkningen inom den s.k. arabvärlden, vilken består av Arabförbundets 22 medlemsstater och ytterligare ett antal länder – 2009 sammanlagt ca 360 miljoner.

 7. Arabförbundet

  Arabförbundet (engelska Arab League), frivillig sammanslutning av suveräna arabstater.

 8. Arabiska halvön

  Arabiska halvön är en stor halvö i Asiens sydvästra hörn.

 9. arabiska siffror

  arabiska siffror (oegentlig benämning på indoarabiska siffror), de i modern tid nära nog globalt använda talsymbolerna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 10. Ara

  Ara, stad i Indien, se Arrah.