1. araber

  araber i modern mening utgör majoritetsbefolkningen inom den s.k. arabvärlden, vilken består av Arabförbundets 22 medlemsstater och ytterligare ett antal länder – 2009 sammanlagt ca 360 miljoner.

 2. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan, konflikten mellan staten Israel och dess judiska befolkningsmajoritet å ena sidan och de palestinska araberna å den andra.

 3. Abraham

  Abraham var enligt Bibeln en av de tre stamfäderna till folket israeliterna.
 4. arab

  arab, arabisk häst, varmblodig häst av arabiskt ursprung, se arabiskt fullblod.
 5. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 6. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 7. judar

  judar, ett folk med ursprung i Främre Orienten.

 8. patriark

  patriark, benämning på tre generationer av anfäder från vilka enligt Bibeln Israels folk härstammar, nämligen Abraham, Isak och Jakob.
 9. haram

  haram, ḥarām, i islamisk rätt termen för det som religionen förbjuder, t.ex. visst beteende eller viss föda.
 10. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).